Branko Joler

SAVA KOD ŠAPCA

Kolekcija Aukcijske Kuće

Ulje na kartonu
50 x 70
Delo sa svojstvima kulturnog dobra
1945-50.
  Sledeće delo  

  Povratak