Milan Minić

P O B E D N I K

250 € - Prodato

Akvarel
27 x 19
Delo sa svojstvima kulturnog dobra
1939.
 Prethodno delo  Sledeće delo  

  Povratak