Mileta Vitorović

K O M P O Z I C I J A

Kolekcija Aukcijske Kuće

Ulje na platnu
100 x 73
Delo sa svojstvima kulturnog dobra
1965.
 Prethodno delo  Sledeće delo  

  Povratak