Vangel Kodžoman

MAKEDONKA

Kolekcija Aukcijske Kuće

Ulje na kartonu
30,5 x 23
Delo sa svojstvima kulturnog dobra
1950-55
 Prethodno delo  Sledeće delo  

  Povratak