• Milan Trkulja

 • IZGNANICI 1915

 • Terakota na drvenoj ploči 42 x 34 x 2 1967.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Milan Trkulja

 • MARŠ NA DRINU

 • terakota na drvenoj ploči 50 x 36 x 10 1977.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Milan Trkulja

 • SVETA PETKA

 • gips 26 x 13 x 1,5 1989.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Milan Trkulja

 • BOKSERSKA PLAKETA

 • Terakota na drvenoj ploči 3 x 25 x 20 1979.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA