• Milan Trkulja

 • IZGNANICI 1915

 • Terakota na drvenoj ploči 42 x 34 x 2 1967.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Milan Trkulja

 • S O L U N A C

 • Terakota 24 x 14 x 12 1986.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Milan Trkulja

 • VEČNA STRAŽA 1916.

 • Terakota na drvenoj ploči 8 x 49 x 27 1968.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Milan Trkulja

 • SVETA PETKA

 • gips 26 x 13 x 1,5 1989.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Milan Trkulja

 • BOKSERSKA PLAKETA

 • Terakota na drvenoj ploči 3 x 25 x 20 1979.

 • Kolekcija aukcijske kuće

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA