Ferenc Hodi

1950 - 2011.

Rođen 1950. godine u Novom Sadu. Svojim, u evropskoj tradiciji, vandredno utemeljenim slikarstvom, svrstao se među najinteresantnije i najoriginalnije slikare fantastike u svetu. On slika ništa slabije, ako ne i originalnije, od dvojice najvecih poratnih slikara iracionalnog, bečkog iluminatora Ernsta Fuksa i švajcarskog kneza crne ikonografije Hansa Rudija Gigera. Hodi slika ikone zla naše civilizacije, na ovim slikama nema ornamenta, ničeg ulepšanog, to su slike istine.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA