Paško Vučetić

1871 - 1925

PAŠKO VUČETIĆ
(Split, 17.02.1871 ― Beograd, 19.03.1925)


VUČETIĆ PAŠKO, slikar i vajar (17/2 1871, Split — 19/3 1925, Beograd). V. se školovao u rodnom mestu. Počeo je učiti slikarski zanat još u ranom detinjstvu od brata arhitekta. 1886 stupio je u slikarsku školu u Trstu, 1893 upisao se u mletačku akademiju, a 1895 prešao je u minhensku. 1898 otišao je u Rim, 1902 u Firencu, odakle se vratio u Beograd 1903, gde je iste godine priredio prvu kolektivnu izložbu u Građanskom Kasinu. 1904 učestvovao je na Prvoj Jugoslovenskoj izložbi, pa, prešavši u srpsko podanstvo i odsluživši vojni rok, 1905 do 1906 obilazio je manastire u Srbiji i kopirao freske za Narodni Muzej. 1900 izložio je, prilikom svetske izložbe, u Parizu, u srpskom paviljonu 9 slika, od kojih se 5 snimaka nalaze u zvaničnome katalogu. 1912 postavio je na Kalimegdanu spomenik Karađorđu, koji je uništen za vreme okupacije. 1903 radio je s Urošem Predićem ikonostas u Rumi, a posle je još naslikao ikone za radujevačku (u Srbiji) crkvu, kao i za crkve u Boru i u Lapovu. 1906 organizirao je izložbu "kolonije jugoslovenskih umetnika" u Narodnom Muzeju u Beogradu. Za vreme rata naslikao je 108 slika iz odbrane Beograda i 24 tipična vojnika. Te slike je preneo preko Albanije i izložio u Bariju i u Rimu 1916, a 1917 u Nici. Na Krfu i u Solunu naslikao je oko 100 portreta oficira i političara, koji su igrali ulogu u oslobodilačkom ratu. 1919, po povratku u otadžbinu, priredio je izložbu u Beogradu, zatim u Splitu i u Zagrebu. U Beogradu je 1923 priredio ponovo kolektivnu izložbu s najnovijim radovima. Za Sokolanu u Velikom Bečkereku izradio je u poslednje vreme dva gladijatora u natprirodnoj veličini, a 1924 završio je figuru jedne igračice.