DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Antun Augustinčić

 • RITAM POKRETA

 • Reljef u bronzi 42 x 23 x 7 1955-60.

 • Prodato

 • Olga Jevrić

 • O B L I C I

 • Terakota na kamenu 18 x 27 x 13 1991.

 • 2000 €

  Kupi
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
 • Stevan Bodnarov (1903-1995)

 • ŽENSKI AKT

 • Patinirani gips 50 x oko 1950-te

 • 900 €

  Kupi
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
2500 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA