Agoston Acs

1889 - 1947

Mađarski akademski obrazovan slikar i zlatar. Studirao je na College of Applied Arts u Budimpešti u klasi profesora Sam Hibjan, Istvan Groh. Postao je popularan i tražen kao pejzažni slikar između dva rata. Imao je veći broj samostalnih izložbi u periodu 1930-1940.