Aleksandar-Saša Alimpić

1966. - 2022.

Aleksandar Saša Alimpić rođen 1966. godine u Pančevu. Studirao je Akademiju SPC za živopis i konzervaciju. Učestvovao je na više grupnih izložbi, pretežno ikonopisačkih.

U početku svog stvaralačkog opusa Saša je radio mnogo na ikonografiji i freskama, da bi u kasnijoj fazi i danas svoja likovna viđenja na svojim platnima proširio na utiske prostora u kojima najradije boravi. Tu su sažeta mnoga poetska viđenja i događaji. Tu se prepliću razni ljubavni susreti, tu su muzičari i opšta jedna atmosfera koju smo manje više svi imali prilike da doživimo. Ono što je najvažnije, ovde je postignut jedan značajan i zavidan likovni izraz, jedna posebna vrsta rukopisa za kojom svaki umetnik treba da teži.