Zora Popović

1902 - 1978

Zora Popović (Beograd, 1902 - Beograd, 1978), slikar i pedagog, diplomirala na slikarskom odseku Umetničke Škole u Beogradu 1926.god kod Petra Dobrovića. Usavršavala se na Academie Scandinave u Parizu (1927-1929). Pedagoškim radom se bavila 1926-1956.god (Gimnazije u Skoplju i Beogradu). Grupno izlagala sa udruženjem "Jefimija" u Skoplju, na Jesenjim i Prolećnim salonima, sa ULUS-om u Beogradu i dr. Samostalno izlagala u Beogradu ( sa N.Martinoskim 1932, 1935, 1952,1968), Karakasu, Parizu. Dobitnik je vise nagrada i ordena za svoj rad. Slike joj se nalaze u muzejima i kolekcijama ustanova i pojedinaca u zemlji i inostranstvu.