Milorad Mića Maravić

1938. -

Kraljevački slikar Milorad – Mića Maravić je rođen 1938. u Gomirju.  Iako po obrazovanju pravnik, po vokaciji je umetnik, koji već pet i po decenija traje na širokoj domaćoj likovnoj sceni. Završio Prvi stepen pravnog fakulteta u Beogradu. Slikarstvo učio samostalno. Član ULUS-a od 1971. godine, a član je i osnivač Tiske akademije akvarela. Prvi put izlagao 1953. godine u Kraljevu. Izlagao na preko 450 samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Francuska, Finska, Nemačka, Kanada, Švajcarska)… Učesnik je više desetina likovnih akcija Društva ULUS – Zapadnog Pomoravlja od 1972. god. (Seoske škole, Domovi kulture, mesne zajednice, fabrike i dr.). Preko 40 godina aktivno učestvovao u organizovanju raznih likovnih manifestacija i akcija u Kraljevu: Slikarska kolonija “Magnohrom” 1970, likovni susreti  Studenica 1980. i dr. Učestvovao u preko 150 dobrotvornih umetničkih akcija kao što su : izložbe, kolonije, aukcije itd. Dobitnik je više nagrada, priznanja i odlikovanja za slikarstvo, kao i za doprinose za unapredjenje i širenje likovne kulture.