Igor Antić

1962 -

Igor Antić je diplomirao na novosadskoj Akademiji umetnosti 1988. godine, a usavršavanje je nastavio u Parizu kod profesora Vladimira Veličkovića i na Institutu za napredne studije pri Nacionalnoj akademiji likovnih umetnosti.

Osnovao je "Centar susreta Pokret" u Novom Sadu (1995). Bavi se praksom kustosa i koordinator je umetničkog programa u galeriji Prostor savremene umetnosti HEC u Parizu.

Antić se krajem 1980-ih godina pojavio na novosadskoj umetničkoj sceni slikama u duhu tadašnje (neo)ekspresionističke umetnosti.

Izlagao je širom sveta, a 2016. u Briselu na izložbi "Freska", gde su bili radovi najznačajnijih savremenih umetnika i klasika moderne umetnosti.