Mihail Milo Pavlović

1935 - 2014

Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je na Cetinju. Prve pouke o crtanju i slikanju dobio je u roditeljskoj kući na Cetinju od Mila Milunovića i Petra Lubarde. Završio je Školu za primjenjene umjetnosti u Herceg Novom. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Rijeci (Hrvatska) na Odsjeku za likovne umjetnosti i likovni odgoj. Kao stipendista jugoslovenskog Fonda "Moša Pijade" boravio je u Parizu na Воаuх Arts. Kao stipendista vlade Sovjetskog Saveza specijalizirao je slikarstvo na Umjetničkoj akademiji "Rjepin" u Lenjingradu. Bio je na studijskim putovanjima u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, SSSR, Holandiji, Francuskoj, Švajcarskoj, Egiptu, Indiji, SAD, Španiji, Kini, Kubi, Kanadi i Australiji.

        Član je i učesnik likovnih kolonija: Počitelj (jedan od utemeljivača), Palić, Aranđelovac, Topola, Ečka, Strumica, Prilep, Hvar, Dugo Selo, Ozalj, Zilik-Karlovac, Sombor, Piran Čačak, Sevr (Francuska), Peruđa (Italija), Moskva i Krasnodar (Sovjetski Savez), Žabljak, Budva, Ulcinj, Bar, Rožaje, Tivat, Plav, Podgorica, Igalo...

        Imao je 51 samostalnu izložbu u zemlji i inostranstvu: Cetinje, Titograd-Podgorica, Zrenjanin, Stari grad-Hvar, Minhen, Mildorf, Sveti Stefan, Sarajevo, Bar, Herceg Novi, Budva, Spoleto, Peruđa, Petrovac, Nikšić, Kotor, Kastroma, Ulcinj, Igalo, Otava, Nipien, Žabljak, Virpazar, Plav...

        Učestvovao je na 372 grupne republičke, savezne i međunarodne izložbe u zemlji i svijetu: Herceg Novi, Cetinje, Titograd-Podgorica, Milano-Lisome, Zrenjanin, Ečka, Spoleto, Peruđa, Beograd, Kluž, Prilep, Aranđelovac, Karlovac, Vinkovci, Zadar, Kragujevac, Topola-Lipovac, Osijek, Dugo Selo, Niš, Štutgart, Keln, Krasnodar, Sečuan, Njujork, Sarajevo, Ozalj, Novi Sad, Ljubljana, Zemun, Budva, Kastroma, Lenjingrad, Rim, Pariz, Heselt, Šarlrloa, Zagreb, Počitelj, Ваr, Ulcinj, Otava-Nipien, Bečići, Igalo, Plav, Srebrenik. Učestvovao je na svih 29 izložbi cetinjskog salona jugoslovenske likovne umjetaosti "13. novembar" čiji je jedan od osnivača. Od 1957. godine izlaže na izložbama ULUCG-a. Po konkursu izabran je za člana ULUCG-a i SLUJ-a 1957, godine. Od 1957. godine humanitarnim akcijama, institucijama kulture i obrazovanja, medicinskim ustanovama, društvenim akcijama, poklonio je više od 260 svojih umjetničkih djela. Bio je volonterski sekretar ULUCG-a, a potom i predsjednik. Bio je i član predsjedništva Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije.

LIKOVNO PEDAGOŠKI RAD

  • Jedan je od osnivača Jugoslovenskog likovnog salona "13.novembar"- Cetinje
  • Idejni je utemeljivač "Durmitorskih likovnih susreta" - Žabljak
  • Inicijator Jugoslovenskih dječjih susreta u Rožajama
  • Utemeljivač je Međunarodnog bijenala likovnog stvaralaštva PTT radnika Cetinje
  • Inicirao je Likovni fond "Likovni umjetnici Jugoslavije bolnici Danilo I-Cetinje"
  • Inicijator je i organizator "Dana likovne kulture Crne Gore" - Ваr
  • Jedan je od idejnih utemeljivača Likovne akademije u Prištini, Kulturološkog fakulteta i Likovne akademije na Cetinju