Milan Kerac

1914. - 1980.

Diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, a zatim odlazi na duža studijska putovanja po Italiji, Austriji, Holandiji, a boravi i u Londonu i Parizu. Zajedno sa Ankicom Oprešnik, životnom saputnicom, izlagao u Hagu, Roterdamu i drugim gradovima Holandije i Evrope. Draško Ređep je zato smatrao da je Milan Kerac jedan od naših poslednjih putnika koji je po staroj i dobroj navici nastojao da sve što je uočio, prepoznao i usvojio na svojim dalekim putovanjima podeli sa svojim zavičajnim savremenicima.