Mihajlo-Bata Protić

1922 - 1999

Rođen je u Vrnjačkoj Banji 10. Maja 1922. godine. Srpski slikar, likovni kritičar, teoretičar i istoričar umetnosti 20.veka u Srbiji i Jugoslaviji. Osnovnu školu završio je u Vrnjačkoj Banji, a gimnaziju u Kruševcu. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Beogradu 1950. godine. Učio je slikarstvo u slikarskoj školi Mladena Josića 1943.-1944. Godine kod Jovana Bijelića i Zore Petrović. Dalje obrazovanje sticao je u Parizu 1953.-1954. U više navrata i SAD 1963. Izlaže od 1946 na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.Prvi put je samostalno izlagao 1956. Član je ULUS-a od 1948. Bio je član grupe „Samostalni“  1951.-1955. I „Decembarske grupe“ 1955.-1960. Bio je član Jugoslovenske akademije znamenitosti i umetnosti u Zagrebu 1966.-1991.