Violeta Savić

Slikarka iz Novog Sada, koja živi i radi u Francuskoj, gde prodaje uspesno svoja dela.