Svetislav Vuković

1901 - 1978.

Svetislav Vuković je slikar školovan u Pragu, član Kraljevske akademije umetnosti u Anversu, čija se dela nalaze u muzejima i galerijima širom sveta. 


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA