Danica Masniković

1941. -

Danica Masniković rođena je 1941. godine u Brnu u Češkoj gde je završila Višu umetničku školu. Diplomirala je 1965. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Boška Karanovića.  Postdiplomske studije na istom fakultetu završila je 1967. godine. Član je ULUS-a. Dobitnik je mnogobrojnih uglednih nagrada. Slike, grafike i crteže izlagala je na preko 200 samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bavi se crtežom, akvarelom, slikom i grafikom. Dela Danice Masniković nalaze se u u kolekcijama Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeju grada Beograda, Narodnom muzeju Kragujevac, u prostorima mnogih značajnih zdanja kao i u mnogim privatnim kolekcijama.