Lazar Ličenoski

1901 - 1964.


1500 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA