Lazar Ličenovski

1901 - 1964.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA