Toma Šijaković

1930 - 1998.

(Kosovo Polje 15.03.1930.-Skoplje 1998.)

Srednju umetničku školu završio u Skoplju, a slikarstvo u Ljubljani.

Bavio se ilustracijom, bio stalni likovni saradnik lista "NOVA MAKEDONIJA". Priredio nekoliko samostalnih izložbi u Skoplju, Nišu, Beogradu. Redovno izlagao na izložbama makedonskih likovnih umetnika. Opus mu je poznat i prepoznatljiv po ekspresivnim figurama i kompozicijama, koje se, ponekad, približavaju nadrealističnom konceptu.