Vangel Kodžoman

1904 - 1998.

Vangel Kodžoman je rođen 1904. u Strugi (Makedonija). 1924. godine završio srednju školu u Ohridu, a potom je 1928. godine završio Umetničku školu u Beogradu. Od 1929. do 1936. godine učestvovao na prolećnim izložbama beogradskih slikara i učestvovao na izložbi samostalnih slikara Beograda 1937. 1938-45 predavao je u Sedmoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Od 1952. do 1962. predavao je slikarstvo, metodologiju i likovno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Skoplju. 1953. Kodžoman, Lazar Licenoski i Nikola Martinoski predstavljaju makedonsku umetnost u Modernoj galeriji u Zagrebu na velikoj izložbi "Pola stoljeća jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.".  1974. u Strugi je otvorena stalna postavka-spomen dom Vangela Kodzomana.
Bio je jedan od osnivača Udruženja likovnih umetnika Makedonije (DLUM). Dva puta je primio najvišu makedonsku nagradu "11. oktomvri" za izuzetne domete u likovnoj kulturi.