Paul Weimann

1867 - 1945

Nemački slikar sa završenom Akademijom, poreklom iz Šlezije. Weimann se školovao najpre u Vroclavu kod čuvenog Morgenšterna, da bi potom završio Akademiju u Berlinu.