Atanasije Popović

1885 - 1948.

Atanasije Popović rođen je 30. januara 1885. godine u Trebinju. Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (kod profesora J. Jungwirtha).

Posle Prvog svetskog rata kratko vreme živeo je u Đakovu, a od 1920. godine u Dubrovniku. Povremeno je navraćao u Bosnu, gde nastaju njegove brojne slike sa scenama iz života rudara u Brezi i Varešu.

Slikao je portrete, bosanske i dalmatinske krajolike i mrtve prirode. Najranija dela odaju uticaj bečkog akademizma. U kasnijim godinama formalno usvaja način impresionista.

Atanasije Popović umro je 8. oktobra 1948. godine u Dubrovniku.