Albert Sirk

1887 - 1947.

Rodjen 26.maja 1887 u Sv.Krstu u blizini Trsta, preminuo 13.septembra 1947 u Celju. 

Pred naletom fašizma, Albert 1929 godine prelazi u Jugoslaviju, gde najpre dobija posao kao učitelj slikanja u školi u Sv.Lenartu-u Slovenskim Goricama,da bi posle par godina, preseljenjem u Celje dobio posao kao profesor likovnog u gimnaziji.

Poznat i prepoznatljiv kao marinista-slikar mora i ribara i motiva iz stare Dalmacije i Hercegovine, spada u najbolje jugoslovenske slikare te tematike, izmedju dva rata.

Albert sirk je još poznat i po umetničkom nadimku JOŽINOV BERTO...