Gligor Čemerski

1940. - 2016

Gligor Čemerski, crtač, slikar, grafičar, skulptor, mozaičar... Rođen je 1940. godine u Kavadarcima, Republika Makedonija. Likovno obrazovanje stiče u Skoplju, Beogradu i Parizu. Akademiju likovnih umetnosti i postdiplomske studije završava u Beogradu 1965. godine. Kao stipendista francuske vlade provodi život u Parizu od 1969. do 1970. godine i nadalje u intervalima. Na studijskim boravcima bio je u Egiptu, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Švedskoj, SAD. Prvu samostalnu izložbu priredio je u Skoplju, 1962, još u vreme studija. Slede mnogobrojne samostalne i grupne izložbe u Jugoslaviji i inostranstvu. Dobitnik je velikog broja nacionalnih i međunarodnih nagrada za ostvarenja u vizuelnoj umetnosti.

Ne može se izostaviti činjenica da je Čemerski vrstan teoretičar i filosof umetnosti. Umetnička dela Čemerskog nalaze se u mnogim nacionalnim i svetskim kolekcijama: Vatikanski muzej – Vatikan, Svetska banka u Vašingtonu, Muzej savremene umetnosti u Skoplju, Beogradu, Nacionalna galerija – Skupština Republike Makedonije, Galerija savremene umetnosti – Budva, Internacionalna kolekcija Sv. Kiril i Metodije – Sofija, Bugarska, Muzej umetnosti u Fejetvilu – Severna Karolina, SAD...

Monumentalne simbol skulpture – mozaici Čemerskog zauzimaju velike prostore širom Makedonije: U Skoplju, Vrutoku, Kavadarcima, Kočanima, predsedničkoj palati u Skoplju... Na spomeniku „Sloboda” u Kočanima nalaze se mozaički frizovi od 320 metara kvadratnih.

Čemerski je 2012. godine postao redovan član Makedonske akademije nauka i umetnosti, a 2013. primljen je za počasnog člana Ruske hudožestvene akademije – Imperijalna.