Ilija Pandurović

1933. -

Akademiju je završio 1960. god., u klasi Zore Petrović. Slike Ilije Pandurovića su prepoznatljive jer su teme slične-nadahnuće je crpeo u Beogradu, ali i golubovima kao neizostavnom elementu u njegovom životu. 

Slike su mu lirske, poetične, pomalo mistične, dok se na nekim platnima provlači čvrsta geometrijska mreža satkana od trouglova, trombova i kvadrata raznih boja vešto ukomponovanih u glavne aktere-golubove.