Jovan Kešanski

1879 - 1940

Rođen u Nadalju, studirao na Akademiji likovnih umetnosti u Minhenu (1900-1904) kod profesora Ludwig-a Herterich-a. Izvesno vreme provodi u Parizu (1905) i Italiji (1906). U Novom Sadu boravi od 1906. godine, kada je uradio više portreta za Maticu Srpsku i Gimnaziju. Davao je i časove crtanja. Bio član Jugoslovenske umetničke kolonije i Srpskog umetničkog udruženja.