Aleksandar Gurov

1955 -

Slikar iz Moskve, izuzetno pozicioniran na ruskoj umetničkoj sceni... Doajen poetskog realizma, koji za teme svog likovnog prikaza, najčešće uzima predele iz okoline Moskve, svakodnevni život ruskog seljaka i pažljivo odabranom valerom dočarava vesele i tople prikaze. Više puta nagradjivan za svoje slikarstvo, imao preko 35 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 100 grupnih. Saradnja sa Aukcijskom Kućom Srbinovski  započeta 2010.