Mihajlo Dejanović

1913 - 1982

Mihajlo Dejanović
Senta, Vojvodina, 1913. – Subotica, Vojvodina 1982.
Slikarstvo je učio kod Petra Dobrovića u Beogradu, a zatim odlazi u Pariz gdje ostaje do 1936. godine i nastavlja studije. U Suboticu dolazi 1947. godine kada postaje profesor na Učiteljskoj školi (danas Učiteljski fakultet). Oko 1950. godine postaje aktivni sudionik na subotičkoj likovnoj sceni, postavlja izložbe, sudeluje u radu likovne sekcije Saveza kulturno-prosvetnih društava u Subotici, a njegovim zalaganjem  je 30. novembra 1952. godine formiran kolektivni atelje u zgradi Berzi rada, koji su mogli koristiti svi članovi subotičkih likovnih sekcija i udruženja. 
Nakon što napušta rad u školi zapošljava se u Narodnom pozorištu gdje ostaje kao scenograf sve do penzionisanja. 
Bavio se likovnom kritikom u Subotičkim novinama (Hrvatskoj riječi) i u Rukoveti, bio je član prvog uredništva časopisa Rukovet (časopis za književnost, umetnost i društvena pitanja) koji izlazi od maja 1955., kao glasilo Subotičkog književnog kruga. 
Samostalno je izlagao 1966. godine u Beogradu te na samostalnim i grupnim izložbama u gradovima Vojvodine.
Prvi katalog izložbe likovnih umetnika Subotice objavljen je 1949. godine, povodom izložbe na kojoj su zastupljeni Đorđe Bošan, Mihajlo Dejanović, Andraš Hanđa, Šandor Ivanjoš, Stevan Jenovac, Šandor Olah, Gabor Almaši i Ana Bešlić. On se sastoji od četiri stranice i nema ilustracija. 

DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA