Dušan Jevtović

1925. - 2011.

Dušan Jevtović je izlagao na reprezentativnim izložbama u zemlji i na značajnim međunarodnim izložbama. Njegova dela nalaze se u mnogim muzejima i galerijama, kao i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. Zastupljen je u svim domaćim i svetskim enciklopedijama naivne umetnosti. Dobitnik je niza domaćih i međunarodnih priznanja. Umro je 6. oktobra 2011. godine u Beogradu.