Ranko Đorđević

1958 -

Rođen  1958. godine. Slikanjem se bavi od 1987. godine. Izlagao na više gupnih i samostalnih izložbi.