Aleksander Sokolov

1829. - 1913.

Alexander Petrovich SOKOLOV (1829-1913)

Ruski slikar, koji je uspešno stvarao u drugoj polovini XIX i početkom XX veka.

Po REJTINGU Ruske slikarske asocijacije, zauzima 3B kategoriju, što znači da dobro kotira i na ruskom i na evropskom aukcionom tržištu.