Ivan Cvetko

1924. - 1996.

Rođen 1924. u Novom Mestu, sadašnja Slovenija –upokojio se 1996. u Beogradu-srpski slikar.

Slikarstvo učio u Beogradu. Od 1952.redovno je izlagao na izložbama ULUS-a i "Samostalnih" 1952.- 54,kao i na više Oktobarskih salona Beograda.

Bio je član ULUS-a i Saveza od 1954. Samostalno izlagao u Beogradu 1956. i 1960,u Zagrebu 1958, a kasnije u Sarajevu, Skoplju, Podgorici, Karlovcu, Rijeci i Puli. Grupno izlagao na mnogim izložbama u zemlji i inostranstvu: Moskvi, Sankt Petersburgu, Londonu, Pragu, Budimpešti, Vroclavu, Krakovu, Varšavi, Bukureštu, Berlinu, Sofiji, Bagdadu, Alžiru, Senegalu, Maroku, Havani, Pekingu, Mongoliji. Slike se nalaze u nekim muzejima, mnogim privatnim galerijama i kolekcijama.

Višestruki dobitnik nagrada za slikarstvo. Bio je učesnik NOB- a i nosilac više odlikovanja. 1951. godine, sa Brankom Šotrom, osniva galeriju Doma JNA Beograd,koja od tada aktivno učestvuje u likovnom životu čitave tadašnje Jugoslavije i danas u likovnom životu Srbije. Bio je dugogodišnji načelnik za umetnost u JNA.