Aleksandar Tomašević

1921 - 1968

Aleksandar Tomašević (1921 – 1968) bio je konzervator i slikar i jedan od istaknutih predstavnika modernističkog srpskog slikarstva u drugoj polovini 20. veka. Bio je član Decembarske grupe i Samostalnih. Inspiraciju za svoje geometrijske slike nalazio je u srpskom srednjevekovnom umetničkom nasleđu, freskama, mozaicima, dekoru srednjevekovne arhitekture kao i u folklornoj tradiciji.