Ivan Henić

Pokojni slikar iz Sombora, o kome nema puno podataka, ali se sporadično pojave njegova prelepa dela na tržištu umetnina. Radio je pejzaže, žanr motive u maniru poetskog relizma, vedrih tonova i bogatog kolorita. Sudeći po kvalitetu, gotovo sigurno je da je Henić izvanredno izučio slikarski zanat.