Dejan Ševo

1978. -

Srpski slikar-akvarelista  (1978-)
Nakon zavrsenog školovanja, posvećuje se uglavnom akvarelu, kao slikarskom medijumu, mada su zastupljena i ulja u njegovom opusu.
Mogućnost akvarela kao tehnike koja omogućava mobilno slikanje na lokaciji, umetnika navodi na slikanje na otvorenom.
Najzastupljeniji su pejzaži, gradski motivi, stvari iz svakodnevnog okruženja, zapisi sa putovanja i sl.