Rezso Rakssanyi

1879 - 1950

Školu dekorativnih umetnosti završio u Budimpešti gde mu je profesor bio Bertalan Szekeli. Studirao slikarstvo na kraljevskoj školi Benczur između 1909-13. Bio je profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Budimpešti u periodu 1912-21. Imao studijska putovanja u Italiju, Francusku i Nemačku. Pored štafelajnog slikarstva, radio je freske i murale za javne zgrade. Njegovi radovi se mogu videti u Budimpešti na Tehničkom univerzitetu, velikoj čitaonici, u Miškolcu-županijska sala, franjevačka crkva, župna crkva Szekesfehervar, u Csurgo Lutheran crkvi...


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA