Dmitrij Valerjevič Akimov

1976 -

Ruski akademski slikar, realista (poetski realizam). Akademiju završio u Moskvi, gde živi i stvara. Najčešće teme su mu vedute primorskih gradova, mrtve prirode i pejzaži.