Ivanka Šana Lukić

1913 - 1984

IVANKA ŠANA LUKIĆ ŠOTRA
(Beograd, 1913 — Beograd, 1984)
Osnovno slikarsko obrazovanje stiče u Umetničkoj školi u Beogradu (1929—1933), a do 1936. godine završila je i akademski kurs. Usavršavala se u Parizu 1937. godine, kao stipendist francuske vlade. Bavila se i pedagoškim radom.
Prvi put je javno izlagala 1936. Iste godine postaje član udruđenja likovnih umetnika Srbije. 

Po ovoj sjajnoj slikarki napravljen je lik Valerije u kultnom filmu "MONTEVIDEO BOG TE VIDEO", a čuvenom fudbaleru Tirketu (Aleksandar Tirnanić) poklonila je svoj autoportret.