Ferenc Ujvary

1898 - 1984

Madjarski slikar, živeo u tadašnjoj Austrougarskoj, boravio često u Subotici i na severu Bačke.. Po opredelenju postimpresionista i realista...

Dobro kotira u madjarskim aukcionim krugovima.