Natalija Cvetković

1888 - 1928

Natalija Cvetković pripadala je generaciji onih srpskih umetnika koji su delali i stvarali prvih decenija 20. veka. Njena karijera i opseg slikarskog opusa znatno su trpeli zbog činjenice da je bila žena u sredini koja je u tom trenutku još uvek bila nespremna za žene umetnice. Njen opus sastoji se mahom od portreta, pretežno ženskih, i pejzaža. Natalija Cvetković rođena je 1888. godine u Smederevu. Školovanje započinje u Beogradu 1900. godine na ženskom odeljenju Srpske crtačke i slikarske žkole Bete i Riste Vukanovića. Godine 1904. prvi put je izlagala na Prvoj jugoslovenskoj umetničkoj izložbi u Beogradu. Naredne godine dobija stipendiju za odlazak na studije u Minhen, na Kunstgeverbešule. Nakon dobijanja diplome 1908. godine, odlazi u Pariz gde nastavlja umetničko usavršavanje na akademiji Žilian. Godine 1909. vraća se u Beograd, a 1910. počinje da radi kao nastavnica crtanja u Opštoj muškoj zanatskoj školi u Beogradu. Za vreme balkanskih ratova, 1912—13. radi dobrovoljno kao bolničarka. Prvi svetski rat provodi u Beogradu, i u tom periodu ona napušta tehniku ulja na platnu i posvećuje se izradi akvarela. Nakon rata, 1919. godine učestvovala je u osnivanju Udruženja likovnih umetnika u Beogradu, a 1920. postala je član Lade. Umrla je 1928. godine u Beogradu.