Jovan Klajić

1815 - 1888

Osnovnu školu i šest razreda gimnazije je završio u Novom Sadu. Školovanje je nastavio u Klužu i u Erdelju, kada je počeo da studira prava. Pravo je studirao u Pečuju, a apsolvirao u Pešti pa je prešao na bogosloviju, ali ju je napustio iste godine i studirao na slikarskoj akademiji u Beču (1841-44), gde  se upoznao sa Pavlom Simićem,  kome je pomagao u slikanju ikona i sa njim sarađivao do kraja života. Naslikao je ikone u Staroj sabornoj crkvi u Novom Sadu,  ikonostase u Bajši (1857), i u Starom Vrbasu (1861). Osim toga,  postoji veliki broj portreta po srpskim kućama,  koji su dela ovog sposobnog slikara.. Bio je visoko obrazovan čovek i sjajan umetnik.