Miodrag Đilas

1932. -

Miodrag Đilas je rođen 1932. godine. Završio je Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu 1958. godine. Imao je preko 30 samostalnih izložbi i veliki broj grupnih izlaganja u zemlji i inostranstvu. Od 1982. godine redovno izlaže u Berlinu, u galeriji Milan.

„Taj čudesan spoj realnog, nadrealnog i fantastičnog na Đilasovoj slici uvek je obojen jednim snažnim doživljajem ili jednom reminiscencijom ili misaono-filozofskom konstrukcijom. Tako slika dobija karakter spone između života i smrti, smisla i besmisla, večnog i prolaznog, upravo onako kako se to događa u jednoj gusto tkanoj pesmi. Zato „priča“ Đilasove slike i ne može biti racionalno objašnjiva-ona se doživljava kao san ili sluša kao muzika. U toj njegovoj priči iskazi su dati više likovno-simbolički a manje literarno-deskriptivno.  Slika je pre svega likovno-jezička činjenica određene semantičke strukture i simboličke zatvorenosti, a to je valjda i potvrda zrelosti jednog slikara...“

Sreto Bošnjak, likovni kritičar