Boban Krstić

Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu završio 1980. u klasi prof. Zorana Petrovića. Saradnik radionice velikog srpskog slikara Miće Popovića. Dobitnik mnogih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.


300 €
300 €
2200 €
2000 €