Josip Stanić Stanios

1943 -

Rođen je 01. avgusta 1943 u Križu kod Petrinje. Slikarstvo završio na Akademiji di Belle Arti u Rimu.

Slikar, pesnik, boem, svojim sveukupnim stvaralaštvom ostavlja duboke korene u umetnosti. Živi i radi u Rimu.