Tane Atanasovski Garski

1938 -

Rođen u selu Gari kod Kumanova 1938. godine. Školu za primenjenu umetnost završio 1958. u klasi profesora Lazara Ličenoskog, Pedagošku akademiju završio 1964. godine u klasi profesora Vangela Kodžomana, a filozofski fakultet smer ISTORIJA UMETNOSTI sa arheologijom, završio u >Skoplju 1977. godine.

Imao studijska putovanja u Italiju, Nemačku i Grčku. Član Društva Likovnih Umetnika Kumanova od 1958., a Društva Likovnih Umetnika Makedonije od1968. Pored toga, član je Društva Istoričara Umetnosti Makedonije.

Imao preko 30 samostalnih izložbi i preko 60 grupnih. Više puta nagrađivan za svoje slikarsko delo...