Lazar Marković

1960. -

Rođen u Novom Sadu 1960. godine. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku Likovnih umetnosti, grupi za Likovnu umetnost i pedagogiju. Stekao je zvanje akademskog grafičara-likovnog pedagoga 1991. godine. Magistrirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na grafičkom smeru. Kao slikar i grafičar izlagao 47 samostalnih izložbi i na oko 180 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.