Violeta Labat

1953. -

Rođena je 1953. godine u Beogradu.  Diplomirala na Višoj pedagoškoj školi i Akademiji likovnih umetnosti, odsek vajarstvo, u Novom Sadu.  Član ULUV-a i UPIDIV- a. Bavi se vajarstvom, slikarstvom i crtežom.