Steva Pavkov

1952 - 2009.

Slikar Steva Pavkov, bio je izrazit predstavnik savremenog poetskog nadrealizma, istodobno zasnovan na tradiciji fantastike, lirizma i ekspresionizma, sažimajući realno viđenje i mitsku figuraciju. Pri tome, dajući maha svom senzibilitetu i zvučnoj orkestraciji kolorita. Opredeljujući se za likovnu umetnost, Steva Pavkov je završio srednju i višu umetničku školu, a potom 1985. i Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora, poznatog slikara, Isidora-Bate Vrsajkova.

Već za vreme školovanja, 1979. se zaposlio u Galeriji savremene likovne umetnosti- Poklon zbirci Rajka Mamuzića, u kojoj je 1992. postavljen u zvanje upravnika, te u potkrovlju uredio sebi mali atelje.Promocija monografije ovog velikog slikara, bila je u Muzeju Vojvodine juna 2014.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
300 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA