Steva Pavkov

1952 - 2009.

Slikar Steva Pavkov, bio je izrazit predstavnik savremenog poetskog nadrealizma, istodobno zasnovan na tradiciji fantastike, lirizma i ekspresionizma, sažimajući realno viđenje i mitsku figuraciju. Pri tome, dajući maha svom senzibilitetu i zvučnoj orkestraciji kolorita. Opredeljujući se za likovnu umetnost, Steva Pavkov je završio srednju i višu umetničku školu, a potom 1985. i Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora, poznatog slikara, Isidora-Bate Vrsajkova.

Već za vreme školovanja, 1979. se zaposlio u Galeriji savremene likovne umetnosti- Poklon zbirci Rajka Mamuzića, u kojoj je 1992. postavljen u zvanje upravnika, te u potkrovlju uredio sebi mali atelje.Promocija monografije ovog velikog slikara, bila je u Muzeju Vojvodine juna 2014.


300 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
300 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA